Dr. Fake News eller: Hur jag slutade anstränga mig och lärde mig fejka kamprapporter

Vi har tidigare fått se hur gruppchefer inom NMR försökt inspirera sina organisationskamrater genom att lägga upp fejkade kamprapporter. Sebastian Elofsson[Läs mer här] gjorde ett tappert försök i januari, men blev påkommen då han glömde bort att om man lägger upp en bild tagen utomhus så ska den gärna vara tagen samma årstid. Och inte en sommarbild upplagt på vintern.

Utrymme till förbättring finns det dock nästan alltid och Sebastian kan lära sig ett och annat av sin kamrat från Uddevalla. Dr. Fake News även känd som Fredrik Högberg har gjort fejkande av kamprapporter till en ren konst. Visst att Fredrik förstår grundreglerna för att fejka kamprapporter, som att utelämna variabler som han inte kan kontrollera exempelvis väder, årstider, natt, dag eller skuggor osv. Men Fredriks verkliga färdighet är att han har satt i system att varva sina fejkade kamprapporter.
Fredrik publicerar nämligen varannan fejk med varannan fejk så att hans kamrater och läsarna av nordfront har svårare att genomskåda hans charad.

Med tanke på att Fredriks systematiska fake news har fungerat så bra tror vi på Svinstian att fler av hans kamrater kommer ta efter. Med vår inblick i NMR så förstår vi att Fredriks och hans kamrater fejkar kamprapporter. Ledningen kräver ständigt att man ska ut och klibba grannens brevlåda, ta en bild av akten och sen skriva en kamprapport. Men det finns ju andra saker motståndsmän tycker om att göra med sin tid, som att röka hasch till exempel[Läs mer här].

Därför har vi på Svinstian tagit fram en guide i hur man likt Fredrik kan fejka sina kamprapporter för att kunna ha mer tid till annat här i livet.

Steg 1: Ta helst inte bilder utomhus på aktiviteter eftersom att det är omöjligt att förutspå hur väder och andra förhållanden kommer att vara i framtiden.

Steg 2: Bilder tagna inomhus med persiennerna nerdragna är att föredra för att skapa en kontrollerad miljö.

Steg 3: Se till att ha en bundsförvant som kan hjälpa dig att ta dina bilder så att du kan fokusera helt på att skådespela.

Steg 4: När du lägger upp dina kamprapporter så är det viktigt att komma ihåg att varva de fejkade kamprapporterna med varandra. Det blir lättare att undgå upptäckt då.

Steg 5 (Överkurs): Ett bra tips från Fredrik är att aldrig byta kläder någonsin. Så att du alltid har samma kläder som på bilderna i kamprapporterna så att ingen misstänker fusket. Det finns dock vissa nackdelar med att aldrig byta kläder, något som Fredriks kamrater ha fått utstå.

Om du har fler frågor om hur du ska gå till väga med dina ”alternativa” kamprapporter så kan du kontakta gruppchefen Fredrik Högberg för 203 i Uddevalla.

Nedan ser vi några exempel på Fredriks fejkade kamprapporter. Notera också hur Fredrik varvar bilderna med varandra för att maximera fejkandet.

2016-12-22

Kamprapport 1

 

2017-01-19

Kamprapport 2

 

2017-02-09

Kamprapport 3 men samma bild som Kamprapport 1. Upplagd 2016-12-22

 

2017-03-09

Kamprapport 4 men samma bild som Kamprapport 2. Upplagd 2017-01-19

 

 

fake news
När några av Fredriks kamrater påpekade att samma bilder ha använts flera gånger, avfärdades det snabbt med en dålig bortförklaring som länkade till en helt annan kamprapport med en helt annan bild. Men sanningen kommer segra!

Denna våren har vi bevittnat hur två gruppchefer har fejkat sina kamprapporter. Och ledningen verkar inte bry sig. Kan det vara så att ledningen sanktionerar att gruppcheferna fejkar sina kamprapporter, medans fotfolket tvingas ut i ur och skur för att dumpa 50 flyers i grannens brevlåda. Att vara gruppchef har alltså sina fördelar. Vad annars finns det för incitament med att avancera inom NMR?

 

Annonser