Om Svinstian

Svinstian är en smutsig plats. Den är både en skådeplats och ett hem. Den huserar det smutsigaste och svinigaste som det här samhället har kunnat frambringa. Svinstian är ingen vacker syn, det är ingen vacker plats. Vi väljer här att exponera den, med alla sina brister, all sin skit och smuts – Svinstian är nu din att utforska.

Annonser